001 : เชือกมนิลา 4 ม.ม. 3 สน
002 : เชือกมนิลา 5 ม.ม. 3 สน
003 : เชือกมนิลา 6 ม.ม. 3 สน
004 : เชือกมนิลา 8 ม.ม. 3 สน
005 : เชือกมนิลา 10 ม.ม. 3 สน
006 : เชือกมนิลา 12 ม.ม. 3 สน
007 : เชือกมนิลา 14 ม.ม. 3 สน
008 : เชือกมนิลา 16 ม.ม. 3 สน
009 : เชือกมนิลา 18 ม.ม. 3 สน
010 : เชือกมนิลา 20 ม.ม. 3 สน
011 : เชือกมนิลา 24 ม.ม. 3 สน
012 : เชือกมนิลา 32 ม.ม. 3 สน
013 : เชือกมนิลา 36 ม.ม. 3 สน

รหัสสินค้า 001

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 4 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 27 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 4 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 6.75 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 115 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 002

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 5 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 29 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 4 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 7.25 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 115 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 003

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 6 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 30 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 4 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 7.5 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 115 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 004

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 8 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 19 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 2 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 9.5 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 115 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 005

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 10 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 15 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 15 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 006

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 12 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 23 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 4 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 23 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 007

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 14 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 32 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 32 ก.ก. ต่อขด
ราคา: 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 008

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 16 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 45 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 45 ก.ก. ต่อขด
ราคา: : 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 009

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 18 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 55 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 55 ก.ก. ต่อขด
ราคา: : 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 010

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 20 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 58 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 58 ก.ก. ต่อขด
ราคา: : 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 011

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 24 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 96 ก.ก. ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 96 ก.ก. ต่อขด
ราคา: : 110 บาทต่อ ก.ก.

รหัสสินค้า 012

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 32 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 155 ก.ก.ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 155 ก.ก.ต่อขด
ราคา: : ไม่ผลิด

รหัสสินค้า 013

ชื่อ : เชือกมนิลา
ขนาด: 36 ม.ม.
ตรา: 3 สน
น้ำหนักประมาณ : 215 ก.ก.ต่อมัด
การบรรจุ: 1 ขดต่อมัด
น้ำหนักประมาณ: 215 ก.ก.ต่อขด
ราคา: 112 บาทต่อ ก.ก.

เชือกมนิลา

ความหมายของ มนิลา หรือมลิลา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2544 คือ เชือกเกลียว สีขาว ๆ ค่อนข้างใหญ่ เหนียวมาก เรียกว่า เชือกมนิลา และมักเรียกว่า เชือกมลิลา เชือกมนิลา (Manila rope หรือ Sisal Rope) เป็นผลิตภัณฑ์เชือกผลิตจากวัสดุธรรมชาติ คือ ใยพืชจาก ใบป่านศรนารายณ์

ลักษณะเด่นของเชือกมนิลา

• ความแข็งแรงของเชือกที่ผลิตจากเส้นใยป่านแท้ 100% ที่มีความยาว ประมาณ 90 ซม.ถึง 1.20 ม. 
• เกลียวของเชือก มีทั้งหมด 4 เกลียว และมีไส้เชือกตรงกลางทำจากใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเพิ่มความ ทนทานให้กับเชือกมากขึ้น
• สีขาวครีมของเชือก ประกอบกับการตีเกลียวเชือกที่มีความสม่ำเสมอ จึงเพิ่มความสวยงามตาม ธรรมชาติให้กับเชือกมนิลา

แรงดึงเชือกมนิลา

เชือกมนิลาแต่ละขนาดมีความทนต่อการดึง หรือแรงดึงจนเชือกขาดที่น้ำหนักของแรงดึงแตกต่างกัน ซึ่งแสดงได้ดังตารางแรงดึง